Ανακοίνωση για την αλιεία

Ανακοίνωση για την αλιεία

Ο Φορέας σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 50947/21-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΜΖ7ΛΨ-499) έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, απαγορεύεται η αλιεία για προστασία και αναπαραγωγή ψαριών με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα από το Σάββατο 25 Απριλίου 2020, ώρα 8:00 πρωινή έως και τη Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, ώρα 8:00 πρωινή.

Άγιος Γερμανός, 23-4-2020

Tags: