Προσωπικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΤΩ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
ΓΚΩΓΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕ
ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ
ΤΟΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΑΝΗ ΦΥΛΑΚΑΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ
ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΥΛΑΚΑΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΛΑΚΑΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕ