Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση κοινού

Ο Φορέας διαχείρισης του ΕΠαΠ κάθε χρόνο διοργανώνει μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις αξίες και τις φυσικές λειτουργίες της περιοχής και την αξία του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και του δικτύου Natura 2000. Επίσης γίνεται ενημέρωση των κατοίκων και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς του Φ.Δ.

 

Βασικός πυλώνας του Τμήματος ενημέρωσης είναι η λειτουργία των τριών Κέντρων ενημέρωσης για την Πρέσπα.

 

Επιπλέον το Τμήμα Ενημέρωσης:

 

    • Οργανώνει ξεναγήσεις σε γκρουπ επισκεπτών/ μαθητών έπειτα από συνεννόηση

Κάθε χρόνο ο υποδέχεται για ενημέρωση και ξεναγήσεις στην προστατευόμενη περιοχή περίπου 2.500 μαθητές ετησίως, αλλά και ομάδες, συλλόγους και περιβαλλοντικές οργανώσεις που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την περιοχή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν ενδιαφέρεστε να επισκεφτείτε την περιοχή ώστε να προετοιμάσουμε μαζί το κατάλληλο πρόγραμμα για την περιήγησή ας.

    • Προετοιμάζει και υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης στα σχολεία της περιοχής
    • Στοχεύει στην προώθηση του οικοτουρισμού και άλλων βιώσιμων δραστηριοτήτων στην περιοχή
    • Προβάλει τον ρόλο και τις δράσεις του Φορέα και την αξία της προστατευόμενης περιοχής