Φυλλάδιο

Το παρακάτω τρίπτυχο φυλλάδιο αφορά το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και τυπώθηκε τον Γενάρη του 2020.