Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

    Στοιχεία Επικοινωνίας

    Εθνικό Πάρκο Πρεσπών
    Αγ. Γερμανός, Πρέσπες

    +30 2385 051870

    mdpp.prespes-westernmacedonia@necca.gov.gr