Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθνικό Πάρκο Πρεσπών
Αγ. Γερμανός, Πρέσπες

+30 2385 051870

mdpp.prespes-westernmacedonia@necca.gov.gr