ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Φορέας σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 56014/21-4-2021 (ΑΔΑ ΩΔΦΒ7ΛΨ-ΩΩΜ) έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, απαγορεύεται η αλιεία για προστασία και αναπαραγωγή ψαριών με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα από την Κυριακή 25 Απριλίου 2021, ώρα 8:00 π.μ. έως και την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, ώρα 8:00 π.μ.

 Άγιος Γερμανός, 21-4-2021

Tags: