Λήψη μέτρων από τον ΦΔΕΠαΠ για την αποτροπή διάδοσης του 2019-nCoV

bcvbcv

Λήψη μέτρων από τον ΦΔΕΠαΠ για την αποτροπή διάδοσης του 2019-nCoV

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του νέου κορωνοϊού (2019-nCoV) αποφασίστηκε:

 

1. Η προσωρινή και μέχρι νεότερης ανάλογης απόφασης, αναστολή της λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (Φ.Δ.Ε.Πα.Π.) καθώς και η αναστολή όλων των δράσεων ενημέρωσηςευαισθητοποίησης σχολείων, ομάδων και μεμονωμένων επισκεπτών που υλοποιεί ο Φ.Δ.Ε.Πα.Π.

2. Η εξυπηρέτηση κοινού κατά προτεραιότητα από απόσταση ήτοι τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου και μόνο κατ΄ εξαίρεση και μετά από προγραμματισμένο τηλεφωνικά ραντεβού, την επιτόπου επίσκεψη πολιτών στα γραφεία μας για διεκπεραίωση υποθέσεών τους, πάντα τηρουμένων των λοιπών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

3. Η υποχρεωτική λήψη προληπτικών μέτρων υγιεινής, για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού, από μέρους εργαζομένων και επισκεπτών που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του Φ.Δ. Ε.Πα.Π. και ενδεικτικά τουλάχιστον:
-Σχολαστική τήρηση κανόνων προσωπικής υγιεινής όπως πλύσιμο χεριών, χρήση απολυμαντικών μέσων (αντισηπτικά χεριών) κλπ.
-Χρήση μέτρων προστασίας (γάντια, μάσκες κλπ.)
-Καλό και τακτικό αερισμό χώρων εργασίας

4. Η διενέργεια απολύμανσης των εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης που βρίσκονται στην έδρα του Φορέα ΤΚ Αγίου Γερμανού (γραφεία προσωπικού, ΚΕ κτλ)

5. Η κατ΄ αναλογία με όσα περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΔΥ (www.eody.gov.gr) τήρηση σχετικών μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού από την διοίκηση και το προσωπικό του Φ.Δ.Ε.Πα.Π.

 

Άγιος Γερμανός 16-3-2020