Επίσκεψη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αμυνταίου

bcvbcv

Επίσκεψη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αμυνταίου

«Τι γίνεται στις Πρέσπες? Ανήκουν στο Δίκτυο Natura οι λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδας? Τι σημαίνει αειφόρος ανάπτυξη για το περιβάλλον»;
…Ήταν μερικές από τις ερωτήσεις που έγιναν από τους εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αμυνταίου, στην παρουσίαση που έγινε από στελέχη του Φορέα Διαχείρισης την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιοχές Natura (http://www.ypen.gr/), ενώ παράλληλα μας δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξουμε λίγες από τις δράσεις που υλοποιούνται στις λίμνες των Πρεσπών και να ευαισθητοποιήσουμε τους συμμετέχοντες για το περιβάλλον.