Κοινό Δελτίο Τύπου – Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών, το κοινό μας “σπίτι”