Νέο είδος για την επιστήμη! Μία Κενταύρια από την Πρέσπα!

bcvbcv

Νέο είδος για την επιστήμη! Μία Κενταύρια από την Πρέσπα!

Το γένος Centaurea είναι ένα από τα μεγαλύτερα της οικογένειας Asteraceae και περιλαμβάνει τουλάχιστον 519 είδη στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, με περίπου 111 από αυτά να βρίσκονται στην Ελλάδα.

Το νέο είδος Centaurea devasiana εντοπίστηκε στο Όρος Ντέβας και η περιοχή εξάπλωσής του περιορίζεται στα 1250–1370 μέτρα υψόμετρο, σε μια έκταση 5 εκταρίων κοντά στην κορυφή. Βρίσκεται σε ασβεστολιθικά ρηχά βραχώδη εδάφη στα ξηρά λιβάδια και ξέφωτα του φυλλοβόλου δάσους στην περιοχή. Ο πληθυσμός του υπολογίζεται μόλις σε μερικές χιλιάδες φυτά.

Μορφολογικά παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με άλλα ενδημικά είδη του γένους της περιοχής της Πρέσπας, όπως η Centaurea tomorosii. Είναι όμως εντυπωσιακό, ότι οι πληθυσμοί αυτών, βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε μια περιοχή όχι μεγαλύτερη από 12 τ. χλμ. παρουσιάζοντας όμως διαφορετικές οικολογικές προτιμήσεις.

Το άρθρο

Bergmeier E. & Strid A. 2019. Centaurea devasiana – a new species from Prespa, NW Greece, Phytopatologia Balcanica, 25(3): 281–286, Sofia

 

Βιβλιογραφία

Dimopoulos P. , Raus T. , Bergmeier  E. , Constantinidis  T. , Iatrou G. , Kokkini S. , Strid A.  & Tzanoudakis D. 2013. Vascular plants of Greece: An annotated checklist. –[Englera 31], Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Berlin; Hellenic Botanical Society, Athens.