Ολοκλήρωση προγράμματος έργου INTERREG I-TOUR

Ολοκλήρωση προγράμματος έργου INTERREG I-TOUR

Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε το έργο I-TOUR που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος INTERREG, το οποίο χαρτογράφησε τις δυνατότητες του διασυνοριακού τουρισμού και προώθησε τα αντίστοιχα «τουριστικά πακέτα» που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκειά του, για τις περιοχές της Φλώρινας, της Θεσσαλονίκης και της Pelagonija.
Παράλληλα το έργο έδωσε την ευκαιρία σε εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού να καταρτιστούν σε θέματα αναλόγου ενδιαφέροντος και να δικτυωθούν με τις όμορες περιοχές.
Στο έργο I-TOUR συμμετείχαν από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας το Κέντρο Ανάπτυξης της Pelagonija ως Επικεφαλής Εταίρος, το Εθνικό Πάρκο Pelister και το Τμήμα Τουρισμού και Φιλοξενίας της Οχρίδας (Ohrid) του Πανεπιστημίου Αγίου Κλημεντίου κι από την Ελλάδα ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Tags:
,