Προτεινόμενες διαδρομές

Στην περιοχή υπάρχει ένα δίκτυο 10 πεζοπορικών και 3 ποδηλατικών μονοπατιών που είναι σηματοδοτημένα. Στο παρακάτω λινκ μπορείτε να ενημερωθείτε για το κάνε ένα από αυτά ξεχωριστά: https://www.spp.gr/prespa_trails

Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε έντυπο οδηγό για τα διαθέσιμα μονοπάτια από τα Κέντρα ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης ή τα γραφεία της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών.

Απο το μονοπάτι Ψαράδες- Ρότι/ Ε. Καζίλα_Αρχείο ΦΔΕΠαΠ
Απο το μονοπάτι Ψαράδες- Ρότι/ Ε. Καζίλα_Αρχείο ΦΔΕΠαΠ