Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών βιβλιοπωλείου στο πλαίσιο του έργου I-TOUR