Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής στέγης στο κτίριο του Φορέα στον Άγιο Γερμανό