Τοποθέτηση trap cameras διασυνοριακού προγράμματος που υλοποιεί το δίκτυο PrespaNet.

Τοποθέτηση trap cameras διασυνοριακού προγράμματος που υλοποιεί το δίκτυο PrespaNet.

Αρχές Οκτώβρη, και για δεύτερη συνεχή χρονιά οι φύλακες του ΦΔΕΠαΠ, μαζί με εθελοντές και την ΕΠΠ τοποθετούν trap cameras στα δάση της περιοχής για να ερευνήσουμε και να μάθουμε περισσότερα για τα θηλαστικά της περιοχής μας.

Η δράση συντονίζεται από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και είναι μέρος του διασυνοριακού προγράμματος που υλοποιεί το δίκτυο PrespaNet.

Αναμένουμε τα φετινά αποτελέσματα!