4 Οκτώβρη: Ευρωπαϊκή Γιορτή πουλιών στη Φλώρινα!

4 Οκτώβρη: Ευρωπαϊκή Γιορτή πουλιών στη Φλώρινα!

Στο πλαίσιο της “Ευρωπαϊκής γιορτής πουλιών 2019” ο Φ.Δ.Ε.Πα.Π. υλοποίησε δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση του BirdLife International που συντονίζεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία στην Ελλάδα, ενώ πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 40 περίπου χώρες.

Οι δράσεις περιλάμβαναν παρουσίαση για τη μετανάστευση πουλιών, που έγινε από στέλεχος του Φορέα, και ακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο από μέλος του Συλλόγου για την άγρια ζωή «ΑΝΙΜΑ» που αφορούσε στη σωστή συμπεριφορά και αντιμετώπιση περιστατικών τραυματισμένων άγριων ζώων και πουλιών. Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με κατασκευές για τα πουλιά και ταΐστρες πουλιών.