Αμφίβια

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 11 είδη αμφιβίων, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος τόσο για την Ελλάδα όσο και για την υπόλοιπη Βαλκανική Χερσόνησο και οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων, στην ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων με ρηχά νερά γύρω από τις λίμνες αλλά και στο συνδυασμό της γειτνίασης των ορεινών οικοσυστημάτων με τις λίμνες.