Ασπόνδυλα

Οι λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα θεωρούνται μαζί με την λίμνη Aχρίδα, οι αρχαιότερες λίμνες της Ευρώπης και η μακρά τους ιστορία έχει δώσει πολλούς ενδημισμούς μεταξύ των οποίων πλούσια πανίδα υδρόβιων μαλακίων. Αρκετά μας μένουν όμως να μάθουμε για τη κατανομή της βιοποικιλότητας αυτής της ενδιαφέρουσας πανίδας και τις βιογεωγραφικές της σχέσεις με άλλες Βαλκανικές λίμνες. Μπορούμε να γνωρίζουμε όμως ότι μέχρι στιγμής οι δύο λίμνες φιλοξενούν περίπου το 26% των Ελληνικών γαστερόποδων γλυκού νερού και το 44% των δίθυρων, ενώ συνολικά το ποσοστό επί της συνολικής πανίδας των Μαλακίων του γλυκού νερού ανέρχεται σε 29%. Επίσης, με τα μέχρι τώρα στοιχεία γνωρίζουμε ότι περίπου το 37,5% της πανίδας αυτής στις δύο λίμνες αποτελείται από ενδημικά είδη (τα 15 από τα 40 συνολικά είδη). Στην έκταση των λιμνών που ανήκουν στη χώρα μας δεν έχουν εντοπιστεί και τα 40 είδη.

Κάποια από αυτά τα είδη είναι τα: Bithynia prespensis, Planorbarius corneus arabatzis, Prespolitorea valvataeformis, Prespolitorea malaprespensis, Radix pinteri, Marstoniopsis macedonica, Pisidium maasseni, Pyrgohydrobia prespaensis και Gyraulus stankovici.

Μια συνοπτική εικόνα της κατανομής των υδρόβιων μαλακίων των λιμνών μας δίνουν οι Albrecht et al. (2012), σημειώνοντας ότι ο μεγαλύτερος πλούτος ειδών συναντάται στις νοτιοανατολικές ακτές της Μεγάλης Πρέσπας μπροστά από τον ισθμό που χωρίζει τις δύο λίμνες μεταξύ τους, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ενδημικών ειδών συναντάται στην νοτιοδυτική ακτή της Μεγάλης Πρέσπας, λίγο μετά τη συνοριογραμμή με τη γειτονική Αλβανία, αλλά και στον νότιο βραχίονα της Μικρής Πρέσπας, στην ευρύτερη περιοχή μπροστά από το Αγκαθωτό και τις Κρανιές.

Από την εργασία των Albrecht et al. 2012
Από την εργασία των Albrecht et al. 2012

Η περιοχή της Πρέσπας φιλοξενεί επίσης ένα μεγάλο πλούτο από Λεπιδόπτερα (πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες), τουλάχιστον 178 από τα συνολικά 235 είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στο όρος Βαρνούντας έχουν καταγραφεί 171 είδη, στο Βροντερό 131 και στο Τρικλάριο 137.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της περιοχής που δικαιολογεί αυτόν τον πλούτο, είναι η ποικιλία των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων (μωσαϊκότητα του τοπίου), που είναι απαραίτητη για την διατήρηση υγειών πληθυσμών διαφόρων ειδών, και η παρουσία πολλών διαφορετικών τύπων οικοτόπων και τύπων βλάστησης. Η ετερογένεια του τοπίου της Πρέσπας προσφέρει πολλά διαθέσιμα φυτά- ξενιστές, νέκταρ, θρεπτικά στοιχεία και διαφορετικά μικροενδιαιτήματα.

Βιβλιογραφία

 

  • Albrecht C., Hauffe T., Schreiber K., & Wilke T. (2012). Mollusc biodiversity in a European ancient lake system: Lakes Prespa and Mikri Prespa in the Balkans. Hydrobiologia, 682(1), 47–59.
  • Pamperis L.N. (2018). Οι Πεταλούδες της Ελλάδας. 1–247.
  • Παμπέρης Λ. Ν. (2009). Οι Πεταλούδες της Ελλάδας. – ΚΟΑΝ, Αθήνα.