Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς νομικών υπηρεσιών για το έτος 2021